Selvstændighed i opgaveløsning og fastholdelse af opmærksomhed

Selvstændighed i opgaveløsning og fastholdelse af opmærksomhed

Nogle elever har behov for støtte til at løse opgaver selvstændigt og fastholde opmærksomheden på opgaverne. Det betyder, at læreren eller pædagogen må bruge ressourcer på at gentage opgaven. Ved at lade teknologien forklare opgaven, fx gennem billed- eller videosekvenser, er eleven ikke afhængig af læreren eller pædagogen til opgaveløsningen.

Eleven kan få opgaven forklaret igen med lige akkurat den auditive eller visuelle understøttelse, der hjælper eleven bedst. Samtidig kan læreren/pædagogen bruge tid på at hjælpe med selve løsningen af opgaven frem for at gentage eller instruere.

Videocase: Støtte i dansktimen

På Bakkeskolen i Kolding er bruger de Scan How og QR-koder i dansktimen til at gøre det nemmere at løse opgaver selv. Og så giver det læreren mere tid til at hjælpe alle.

Case: Videovejledninger træner mestring

Behov

 En elev i klassen har behov for at få øget sine mestringsstrategier.

  Eleven har ringe arbejdshukommelse, eksekutive vanskeligheder og dysleksi.

Eleven har problemer med at arbejde selvstændigt i undervisningen og være selvkørende i forhold til opgaver og små skift.

Målgruppe

Én elev i 8. klasse.

Situation

Løsningen er afprøvet i danskundervisningen i forskellige forløb.

Teknologi og virkemidler

App’en Scan How: QR-kode, video, lyd og billeder.

Løsning

Sammen med en pædagog laver eleven vejledninger på video til sig selv. Videovejledningerne viser, hvordan man går i gang med at løse opgaverne.

Løsningen består af: En tydelig vejledning i hvordan man går i gang med at løse opgaven. En lydfil for at kompensere for elevens manglende læsefærdigheder. Videooptagelse i små frekvenser for at eleven kan se sig selv give vejledninger. Mulighed for gentagelse for ikke at miste overblikket. QR-koder i forskellige farver alt efter hvilken opgave, det er.

Resultat

Eleven fandt stor glæde og støtte i at have sine egne vejledninger i danskundervisningen. Det gjorde ham delvist mere selvstændig, og gav lærerne mere tid til at hjælpe de øvrige elever.

 

Behov

Træne mestring

Støtte til at løse opgaver selvstændigt

 

Pædagogik

Visualisering

Konkretisering

Gentagelse

 

Teknologi

Digital videovejledning

QR-koder i farver