Overblik over opgaver og situationer

Overblik over opgaver og situationer

For nogle elever er det afgørende med et tydeligt overblik over opgaver og situationer, hvis de skal kunne bidrage til faglige eller praktiske opgaver i klassen. Digitale teknologier kan skabe struktur, rækkefølge og konkretisere aktiviteter, så det bliver tydeligt for eleverne, hvad der forventes af dem og hvornår.

Overblik over situationer kan hjælpe til at reducere konflikter i klassefællesskabet. Dette kan fx ske gennem digitale vejledninger med video, tekst og/eller billeder eller med spil som Minecraft.

Videocase: Minecraft til konflikthåndtering

I 2Z på Kulsbjerg skole i Vordingborg bruger de virtuelle verdener til at arbejde med konflikter. Eleverne bruger Minecraft på iPads og rollespil i den virkelige verden til social inklusion.

Case: Færre konfilkter i billedkunst

Behov

Klassen har en udfordring med oprydning efter timen i billedkunst. Eleverne er usikre på, hvad de skal gøre, når undervisningen slutter, og det fører til mange konflikter. Det er altid er de samme elever, der ender med at rydde op efter de andre.

Konflikterne medfører tab af reel undervisningstid, hvilket frustrerer både lærer og elever.

Der mangler fællesskabsfølelse og fælles ansvar i klassen.  

Målgruppe

Løsningen er målrettet hele klassen. 4. klassetrin.

Situation

Løsningen er afprøvet i billedkunst til den afsluttende oprydning efter timen.

Teknologi og virkemidler

Appen Padlet på iPads sammen med billeder og lyd.

Løsning

Læreren har i Padlet oprettet samtlige oprydningsopgaver og inddelt klassen i seks grupper, der hver har ansvar for en opgave.

Når timen slutter, skal eleverne finde deres gruppe og scanne en kode ud for deres opgave.  Under hver opgave er der billeder af, hvordan det skal se ud, når opgaven er færdig, så eleverne kan visualisere det færdige resultat. Gruppernes opgaver skifter hver måned, så eleverne kommer til at prøve alle opgaver. Det tilfører et element af overraskelse og leg og sikrer, at opgaverne går på skift, da eleverne finder nogle opgaver sjovere end andre.

Resultat

Alle elever bidrager nu til oprydningen, når timen i billedkunst er slut. Eleverne oplever færre konflikter og skænderier. Eleverne er blevet mere selvstændige og skal ikke hele tiden spørge læreren om hjælp.

 

Behov

Forudsigelighed

Overblik

 

Pædagogik

Rækkefølge

Rollefordeling

 

Teknologi

Appen Padlet

iPads

Digital vejledning