Håndtering af overgange og skift

Håndtering af overgange og skift

Mange elever har svært ved overgange og skift – fx fra en time til en anden eller måske bare mellem to opgaver.

Teknologi kan hjælpe eleven fx ved at visualisere, hvad der skal ske, når en time eller opgave skal startes eller afsluttes, samtidig med at eleven vejledes i, hvad han/hun selv skal gøre – fx pakke penalhus sammen, tage gymnastiktøjet fra knagen etc. Det skaber tryghed for eleven, og det kan frigøre ressourcer hos læreren eller pædagogen.   

Videocase: 360-film forbereder hyttetur

I 3 klasse på Maglegårdsskolen i Gentofte hjælper virtual reality med at alle elever gerne vil med på hyttetur. 360-film gør hytteturen konkret og til noget de kan glæde sig til før de skal af sted.

Case: Fra SFO til skole

Behov

Lærere og pædagoger oplever problemer med at få en elev fra SFO til skolen.

Eleven har svært ved at komme fra SFO til skolen om morgenen i tide til at nå klassens morgensamling. Det betyder, at eleven kommer til at forstyrre, når han kommer for sent, og bliver centrum for negativ opmærksomhed.

Eleven ønsker selv at komme til tiden, men der er behov for støtte, hvis det skal lykkes.

Målgruppe

En elev i 3. klassetrin

Situation

Overgangssituationer og specifikt overgangen fra SFO til skole til tiden.

Teknologi og virkemidler

App’en Scan How: QR-kode, video, lyd og billeder.

Løsning

Den pædagogiske støtteperson i SFO’en har i samarbejde med eleven udviklet en QR-kode, som skal scannes ved elevens plads i garderoben. Listen giver overblik over de ting, han skal huske at gøre, inden han går fra SFO’en og i hvilken rækkefølge – fx ”Hænge jakken op”, ”Lægge iPad på plads”. Løsningen indeholder videoklip og billeder af eleven, der løser opgaven.  

Resultat

Eleven kom selv af sted fra SFO’en til skolen om morgenen, hvilket betød at han havde mindre behov for støtte fra pædagogen. Det gav færre konflikter med de voksne, og eleven kunne deltage i morgensamling uden at forstyrre de andre elever. Det var vigtigt for det gode resultat, at eleven var motiveret til at skabe forandringen fra starten, og at han selv blev inddraget i at udvikle løsningen i Scan How.

 

Behov

Tryghed

Støtte til skift

 

Pædagogik

Visualisering

Konkretisering

 

Teknologi

Digital vejledning

QR-koder