Forståelse for andres behov

Forståelse for andres behov

Det kan være vanskeligt for elever at sætte sig ind i andres elevers behov. I undervisningen kan det skabe udfordringer, når eleverne fx skal samarbejde. Ved at lade eleverne hjælpes ad med at lave vejledninger til, hvordan man løser en opgave, bliver de kloge på, hvad de andres behov er.

Hvis de laver vejledningerne med billeder og video, kan de undersøge hos hinanden, hvornår og hvordan de hver især føler sig godt hjulpet; skal der fx være auditiv støtte ved billederne? Hvor stort detaljeniveau skal der være på hver forklaring?

Videocase: Peer-to-peer i matematik skaber faglig inklusion

På Bakkeskolen i Kolding er 9C i gang med matematikundervisning. Se hvordan de i grupper bruger Scan How til at lave digitale vejledninger i at løse matematikopgaver.

Case: Matematikvejledninger

Behov

Læreren vil generelt gerne fremme elevernes forståelse for hinandens behov og deres evner til at samarbejde gennem peer-to-peer matematik.

Læreren oplever faglige udfordringer i matematik.

En af eleverne har et særligt lavt fagligt niveau og har derfor brug for meget lærerstøtte. Læreren vil gerne fremme, at eleven kan løse opgaverne mere selvstændigt.

Målgruppe

Der er fokus på hele klassen og på en udvalgt elev med særlige behov. 8. klassetrin.

Situation

Løsningen afprøves i matematik. Eleverne udarbejder vejledninger i små grupper, som herefter kan bruges af alle individuelt i undervisningen.

Teknologi og virkemidler

App’en Scan How: QR-koder, video, lyd og billeder.

Løsning

I mindre grupper laver eleverne vejledninger på matematikemner ved at bruge video, lyd, tekst og billeder i Scan How. Herved lærer eleverne om hinandens behov, både fagligt og socialt. Der er flere muligheder for at deltage aktivt, og eleverne skal hele tiden forhandle og samarbejde om at lave vejledningerne. Efterfølgende bliver vejledningerne tilgængelige i klasserummet. Eleverne kan scanne QR-koder og få konkret vejledning til, hvordan forskellige matematikopgaver kan løses. Vejledningerne er tilgængelige for alle, men er særligt tiltænkt eleven med udfordringer.

Resultat

Eleverne var glade for at producere vejledningerne og har brugt dem i matematik. Selv om eleven med størst faglige udfordringer havde begrænset succes med vejledningerne, havde eleven mindre behov for voksenstøtte, når vejledningerne var tilgængelige.

Behov

Forståelse for andres behov

Styrket klassefællesskab

Faglig støtte

 

Pædagogik

Peer-to-peer

Konkretisering

 

Teknologi

Digital vejledning

QR-koder

Scan How