Løsning handler om
at bruge kortlægningen til
at vælge fokus og virkemidler
i en klar løsning

At designe en løsning.

Start med at tage afsæt i din kortlægning og brug den til at vælge fokus for løsningen. Gå derfra til at arbejde med de virkemidler, der skal imødekomme elevernes behov. Til sidst zoomer du ind på din teknologi og beskriver din løsning.

Løsningens fokus

Brug kortlægningen til at blive skarp på formålet og målgruppen for din løsning

Løsningens virkemidler

Imødekom elevernes behov med pædagogiske og teknologiske virkemidler

En klar løsning

Afslut med at beskrive din løsning kort og præcist

#1 Løsningens fokus

Løsningens fokus handler om at blive skarp på formålet, og at vælge hvem der skal bruge løsningen.

Målgruppe og udbytte

At bruge digitale teknologier i tilrettelæggelsen af læringsmiljøet kan have gavn for én, få eller alle elever afhængigt af hvem der bruger løsningen. På samme måde kan selve effekten ske enten, mens eleverne bruger teknologien, eller vise sig over tid. Disse forskelle er samlet i inklusionseffektmodellen.

Brug inklusionseffektmodellen til at tænke over udbyttet af din løsning

Inklusionseffekt-modellen viser fire forskellige måder at bruge teknologi til at skabe nye deltagelsesmuligheder. På den ene akse skelner modellen mellem direkte og afledt inklusionseffekt, mens modellen på den anden akse viser, om en løsning er målrettet et individ eller fællesskabet.

Direkte inklusionseffekt er når enten et individ eller et fællesskab oplever en inkluderende effekt, mens de bruger teknologien. Modsat er afledt inklusionseffekt, når et individ eller et fællesskab opnår en inkluderende effekt efter de har brugt teknologi.

Modellen viser fire forskellige typer af inkluderende løsninger:

 • ID-løsninger er når et individ får nye deltagelsesmuligheder ved at bruge teknologi. Det er kun én eller få elever, der bruger løsningen.
 • FD-løsninger er når fællesskabet får nye deltagelsesmuligheder ved at bruge teknologi. Her bruger alle elever den samme digitale løsning.
 • IA-løsninger er når et individ får nye deltagelsesmuligheder efter at have brugt teknologi. Det er kun én eller få elever, der bruger løsningen.
 • FA-løsninger er når et fællesskab får nye deltagelsesmuligheder efter at have brugt teknologi. Her bruger alle elever den samme digitale løsning.

Brug modellen som et værktøj til at blive skarp på hvem der bruger teknologien, og hvornår du forventer at løsningen vil have en positiv effekt.

Målgruppe og formål i din løsning?

At fokusere en løsning handler om at beslutte, hvem der er med, og hvilket formål løsning skal have.

Vælg hvem der er med

Beslut om det er én, få eller alle elever, der skal bruge løsningen.

 • Skal teknologien anvendes af alle børn i klassen? Eller kun af den eller de elever, der har særlige udfordringer?
 • Hvad er fordele og ulemper ved at vælge den eller de børn, du vælger?
 • Hvordan undgår du at teknologien i sig selv virker ekskluderende, hvis kun én elev anvender den?
 • Hvilke forandringer ønsker du at skabe for hvem?

Brug din afdækning af fællesskabet i klassen til at tænke over, om en løsning til én, få eller alle elever kan give mest gavn. Husk også at tænke over, hvordan løsningen spiller sammen med andre inklusionsindsatser, I laver i klassen.

Bliv skarp på dit formål

Formålet for løsningen er tæt koblet til de behov, som du undersøger i kortlægningen. Du kan vælge at bruge en af metoderne på Inkludigi, eller du kan vælge dit eget formål.

For at teknologien kan skabe nye deltagelsesmuligheder, skal din løsning imødekomme elevernes behov.

Tænk over, hvilken forandring, din løsning skal være med til at skabe. Det kan være en hjælp at tænke i konkrete situationer, hvor en eller flere elever vil have gavn af en inkluderende indsats.  

Eksempler på formål:

 • Håndtering af overgange og skift
 • Overblik over opgaver og situationer
 • Aktiv deltagelse og medejerskab til undervisning
 • Forståelse for andres behov
 • Selvstændighed i opgaveløsning
 • Fastholdelse af opmærksomhed

Hold fast i dit formål. Der kan ske mange overraskende ting, når eleverne bruger teknologi.

#2 Løsningens virkemidler

En god måde at blive præcis på, hvordan din løsning kommer til at virke er at matche virkemidler til elevernes behov. Virkemidlerne er dem, der gør, at din løsning skaber deltagelsesmuligheder for eleverne.

Virkemidler skaber deltagelsesmuligheder

For at teknologi kan skabe nye deltagelsesmuligheder, er det helt afgørende, at du tænker pædagogik helt ind i løsningen. Derfor kan det være en hjælp at skelne mellem pædagogiske og teknologiske virkemidler.

Pædagogiske virkemidler er metoder og tilgange, som kan skabe deltagelsesmuligheder. De pædagogiske virkemidler er de aktive pædagogiske handlinger, der iværksættes for at imødekomme elevens behov. Det kan fx være at arbejde med gentagelser, visualisering, struktur/oversigter, konkreter, forudsigelighed og skræddersyet kommunikation.

Teknologiske virkemidler er de funktioner i teknologi, vi bruger til at understøtte de pædagogiske virkemidler. De teknologiske virkemidler kan konkretisere og oversætte pædagogiske virkemidler. Fx video, lyd, og QR-koder til at stimulere elevens perception. Vælger du fx at understøtte eleven pædagogisk ved hjælp af visualisering kan du anvende teknologiske virkemidler såsom digitale billeder, visuelle nedtællingsure mv.

Samspillet mellem pædagogiske og teknologiske virkemidler er grundstenene i, hvordan din løsning kan skabe deltagelsesmuligheder. Eller med andre ord: den måde din løsning imødekommer elevernes behov og udfordringer.

Behov og udfordringer

Eksempler

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Social afkodning
 • Abstraktion
 • Sprog og kommunikation

Pædagogiske virkemidler

Eksempler

 • Gentagelse
 • Ny plads i fællesskabet
 • Tilpasset vejledning
 • Selvstændiggørelse
 • Peer-to-peer produktion

Teknologiske virkemidler

Eksempler

 • Digital bog med billeder, tekst og lyd
 • Quiz på storskærm
 • QR-koder
 • Digitalt nedtællingsur
 • Produktion af digitalt indhold

Husk at samspillet mellem pædagogiske og teknologiske virkemidler ikke er en-til-en. Når du bruger teknologi, kan du imødekomme flere forskellige behov samtidig, ligesom du fx med en digital bog kan understøtte flere pædagogiske virkemidler på én gang.

Hvilke virkemidler vil du bruge?

Brug kortlægningen af dine elevers behov som afsæt for at vælge virkemidler. Tænk først over, hvilke pædagogiske virkemidler der kan imødekomme behovene hos eleverne eller i klassen.

Tænk derefter over, hvilke teknologiske virkemidler som kan understøtte de pædagogiske virkemidler.

Når du arbejder med teknologiske virkemidler, kan det være en hjælp at tænke over, hvordan du ville imødekomme behovene uden brug af teknologi. Det kan give et godt billede af, hvordan du skal bruge teknologien for at supplere eller understøtte.

Du kan få overblik ved at stille behov og virkemidler op overfor hinanden i et skema:

Behov og udfordringer

Pædagogiske virkemidler

Teknologiske virkemidler

Husk at du senere kan justere i din løsning og i de virkemidler, du bruger.

Virkemidler er samspillet mellem din pædagogiske indsats og teknologiens funktioner

#3 En klar løsning

Når du har valgt virkemidler, skal du sikre dig, at din teknologi har de rigtige funktioner. Og så er det en god idé at opsummere din løsning.

Har du valgt din teknologi?

I kortlægningen afdækker du, hvilken teknologi du kan bruge og hvor du kan finde inspiration.

Hvis du ikke allerede har valgt din teknologi, er det tid til at vælge teknologi nu. Din teknologi skal understøtte dit formål og spille sammen med de pædagogiske virkemidler for at lykkes.

 • Kan din teknologi understøtte de pædagogiske virkemidler, du har valgt?

Tip! Brug dine teknologiske virkemidler til at vælge teknologi: dine teknologiske virkemidler er de funktioner, som teknologien skal have.

Opsummer din løsning i en kort sætning

Du har nu et klart formål, du kender behovene hos eleverne, og hvordan du kan imødekomme dem med pædagogiske virkemidler. Du ved også, hvordan dine teknologiske virkemidler skal indgå i løsningen. Og så har du valgt en teknologi.

Prøv at beskriv din løsning i få sætninger, der kobler det hele sammen. Fx:

 • Brug af Scan How til at håndtere overgange mellem SFO og skole, hvor QR-koder og en digital bog hjælper én elev med handlestrategier til at ankomme trygt i klassen.
 • Brug af virtual reality til at gøre det ukendte konkret ved at tage på en virtuel hyttetur inden hele klassen skal af sted, så alle elever gerne vil med.
 • Brug af Scan How til interaktive videovejledninger i matematik, som hænger tilgængeligt som QR-koder for alle elever. Vejledningerne kompenserer for lav arbejdshukommelse, men giver vejledning til alle elever efter behov.

Du er nu klar til at sætte teknologien op og bruge løsningen sammen med eleverne.

Tip til at finde teknologi

Skoletube indeholder mange kreative værktøjer. Du får adgang via uni-login.

IT-banken samler de bedste teknologier til mennesker med funktionsnedsættelse.

Digitalleg.dk har et teknologikatalog med alt fra robotter til teknologi uden skærm.

Scan How er brugt i Inkludigi-projektet. Findes både i gratis og betalingsudgave.

Kortlægning

Gå tilbage og læs om kortlægning.

Gå tilbage til kortlægning

Ibrugtagning

Gå videre til ibrugtagning.

Gå videre til ibrugtaning

Mere viden om digitale, inkluderende fællesskaber

Læs mere om digitale, inkluderende fællesskaber

Brug for inspiration?

Se, hvordan 3 klasse på Maglegårdsskolen i Gentofte bruger virtual reality, for at alle elever gerne vil med på hyttetur. 360-film gør hytteturen konkret og til noget, de kan glæde sig til, før de skal af sted.

Videocase.