Ibrugtagning handler om
god planlægning, opsætning og brug af din løsning til gavn for eleverne

At bruge din løsning.

Start med at lægge en plan for, hvordan din løsning bliver en del af læringsmiljøet, og afsæt tid til at sætte teknologien op. Brug løsningen med eleverne og hold øje med, hvordan den virker. Husk at du kan justere løsningen, så den bliver endnu bedre.

En god plan

Planlæg hvad der skal til for at din løsning kommer i spil

Opsætning af teknologi

Sæt din teknologi op, så den skaber deltagelsesmuligheder

Brug, evaluer og juster

Juster løsningen indtil den virker

#1 En god plan

Når du har designet en løsning, anbefaler vi, at du lægger en god plan for, hvad der skal til, for at din løsning kommer i spil sammen med eleverne.

I en travl hverdag kan nye tiltag nemt blive klemt af andre aktiviteter. En plan hjælper med at holde fokus på løsningen, så den bliver en succes.

Det er op til dig, hvor detaljeret din plan skal være. Men det kan være en god idé at opdele aktiviteterne, alt efter om de kommer før, under eller efter brug af løsningen. Husk at du kan inddrage dine kolleger eller eleverne, så du ikke skal stå alene med alle aktiviteterne.

I din planlægning er det vigtigt at tænke rundt om din løsning selvom du ikke kan forudse alt. Brug spørgsmålene herunder til at blive tydelig i forhold til, hvilke aktiviteter der skal planlægges, hvornår løsningen skal bruges, og hvem løsningen involverer.

Hvem er ansvarlige?

 • Hvilke elever skal kunne anvende løsningen?
 • Skal alle elever kunne det samme ift løsningen? Fx sætte den op?
 • Skal man kunne vælge løsningen fra, eller skal den altid anvendes til bestemte opgaver?
 • Hvem kan man spørge om hjælp, hvis der er tekniske udfordringer med løsningen?
 • Hvem er ansvarlige for at lave og følge op på planen?

Hvad er konteksten for løsningen?

 • I hvilke timer skal løsningen anvendes?
 • Hvordan skal løsningen bruges? Til hvilke konkrete opgaver?
 • Skal der være bestemte forudsætninger til stede, for at løsningen kan bruges?
 • Har I adgang til alle tekniske faciliteter?

Hvornår evaluerer og justerer vi løsningen?

 • Hvordan følger I op på om løsningen rent faktisk virker inkluderende?
 • Hvordan ser vi, om løsningen gør en forskel for eleverne?
 • Hvor ofte og hvordan følger I op på løsningen?
 • Og hvad skal der evalueres på?

En plan hjælper med at holde fokus på løsningen, så den faktisk bliver en succes.

#2 At sætte teknologien op

Hvordan du sætter din teknologi op, er afgørende for, om din løsning lykkes med at skabe deltagelsesmuligheder. Det er her dine virkemidler skal i spil, sådan at teknologien kan understøtte dine pædagogiske virkemidler.

Hvor lang tid opsætningen tager afhænger af, hvilken løsning du har designet. I nogle løsninger er det eleverne, der sætter teknologien op – fx ved at de bruger teknologien til at producere indhold, som skaber deltagelsesmuligheder.

Andre løsninger kræver mere forberedelse, enten fordi du fx skal sætte indhold op, tage, billeder, indtale beskeder eller optage video, eller fordi de skal testes grundigt, før eleverne bruger teknologien.

Gode råd til opsætning

 • Hvis du ikke er vant til at bruge teknologi i dit læringsmiljø, er det en god idé at teste teknologien godt igennem, så du føler dig hjemme
 • Du kan spare meget tid ved at afprøve en tidlig løsning med en kollega, før du laver den helt færdig
 • Husk at teste alle funktioner, som eleverne får adgang til – eleverne kan godt finde på at bruge teknologien på en anden måde, end du havde planlagt
 • Husk at du kan skifte din teknologi ud, men genbruge alt dit forarbejde med en anden teknologi

Brug din teknologi indtil du føler dig hjemme.
Det giver dig mere overskud, når løsningen anvendes.

#3 Brug, evaluer og juster

Pædagogisk brug af teknologi skal selvfølgelig skabe værdi, og derfor er det vigtigt at følge med i elevernes brug af løsningen. Det er ikke altid, at en løsning virker efter hensigten de første gange den prøves, og derfor skal du være parat til at evaluere og justere løsningen.

Tænk over introduktion af teknologien til eleverne

Det er tid til, at eleverne får teknologien mellem hænderne. Tænk over hvordan du introducerer teknologien for eleverne afhængigt af, om din løsning involverer én, få eller alle elever (læs mere om inklusionseffektmodellen). Her kan du bruge din kortlægning af fællesskabet i klassen til at vurdere, hvordan eleverne vil tage imod løsningen.

Hvis det kun er få elever, der bruger teknologien, kan det være en god idé at forberede de elever, der skal bruge løsningen. Du kan også sørge for, at alle elever har set og prøvet teknologien for at få den afmystificeret. På den måde kan du undgå, at din pædagogiske brug af teknologien i sig selv bliver ekskluderende.

Evaluer og hold øje med tegn på at løsningen virker

I din løsning har du beskrevet et tydeligt formål, men hvordan kan du følge med i, om løsningen virker?

På den korte bane er det vigtigt at se, hvordan løsningen fungerer i læringsmiljøet:

 • Hvordan tager eleverne imod løsningen?
 • Bruger eleverne løsningen lige så ofte, som du forventer?
 • Er løsningen nemt tilgængelig for eleverne eller placeret det rigtige sted?
 • Er der tekniske problemer, og hvordan kan de løses?
 • Er der elever, der står udenfor? Hvornår? Hvordan?

For at evaluere, om løsningen skaber deltagelsesmuligheder, skal du have fokus på behov og virkemidler:

 • Blev elevens/elevernes behov imødekommet af løsningen? Hvordan? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Var elevernes behovene matchet til de bedste pædagogiske virkemidler? Kan behovene imødekommes bedre med andre virkemidler?
 • Virkede opsætningen af teknologien efter hensigten?
 • Kan en anden opsætning af teknologiske virkemidler gøre dét bedre? Hvorfor, hvorfor ikke?

For at se, om din løsning skaber en positiv forskel for det inkluderende fællesskab i klassen, kan du holde særligt øje med:

 • Deltager eleverne mere, når de bruger løsningen?
 • Arbejder eleverne mere selvstændigt, når de bruger løsningen?
 • Påvirker løsningen trivslen i klassen?
 • Er der færre konflikter?
 • Påvirker løsningen elevers fremmøde?

Du kan også kigge efter mere præcise tegn på, om løsningen virker, ved at se, hvordan dine virkemidler imødekommer elevens behov. Fx se om eleverne faktisk ser en digital vejledning i Scan How flere gange for at imødekomme nedsat hukommelse.

Når du evaluerer, så vær parat til at tænke i løsninger. Det er ofte først efter flere små eller store justeringer, at løsningen virker efter hensigten.

Juster og brug løsningen igen

Når du justerer din løsning, er det en hjælp at have fokus på årsagen til justeringen:

 • Hvis det er udefrakommende forhold under brugen af teknologien som fx skift i skemaer, undervisning eller vikarer, hvad kan du så gøre for at undgå eller minimere de forhold?
 • Hvis din justering handler om, hvor god løsningen til at skabe deltagelsesmuligheder, så husk at du kan vælge pædagogiske og teknologiske virkemidler fra. Nogle løsninger virker bedst, hvis det er meget enkle, mens andre løsninger skal have tilføjet flere lag eller muligheder før at de virker.
 • Hvis du vil ændre i de grundlæggende pædagogiske virkemidler, så kig på din løsnings match til elevernes behov. Hvis du vil justere i de teknologiske virkemidler, så hav enten fokus på selve opsætningen eller overvej, om en helt ny teknologi kan gøre det bedre.

Giv ikke op, og husk at du kan søge sparring hos dine kollegaer eller i andre fora! Flere af løsningerne her på Inkludigi blev først rigtig gode efter nogle justeringer.

Når din løsning er i brug og virker i læringsmiljøet, kan du overveje, om andre også skal kende til den.

Hvis du ikke allerede har involveret de andre lærere og pædagoger i klassen, kan din løsning kan blive en fast del af læringsmiljøet via dem. Eller du kan sørge for at din løsning spredes til andre klasser på skolen, så flere elever kan få glæde af den.

Brug din teknologi sammen med alle elever først

I en 2. klasse laver alle elever videoanmeldelser af bøger via Scan How. Når en bog er blevet anmeldt, sættes en QR-kode bag på bogen, som alle elever i klassen kan afspille. På den måde kender alle eleverne til Scan How, når en af eleverne også bruger appen til opstart af dansktimer.

Løsning

Gå tilbage og læs om løsning.

Gå tilbage til løsning

Mere viden om digitale, inkluderende fællesskaber

Læs mere om digitale, inkluderende fællesskaber

Brug for inspiration?

På Bakkeskolen i Kolding er 9C i gang med matematikundervisning. Se hvordan de i grupper bruger Scan How til at lave digitale vejledninger i at løse matematikopgaver. De lærer om hinandens behov og skaber samtidig faglig inklusion.

Videocase.