Kom godt i gang
Brug Inkludigs designmetode

Hent designskabelonen og følg modellens fire faser fra kortlægning til implementering.

Kom godt i gang.

Brug Inkludigis designmetode til at lave din egen løsning med digitale redskaber.
Metoden giver dig den viden, du skal bruge, og guider dig gennem kortlægning, løsning, og ibrugtagning.

At kortlægge.

Start med at kortlægge elevernes behov, og hvad der karakteriserer fællesskabet i klassen, før du vælger teknologi. Det vigtigste er at matche den rigtige teknologi til elevernes behov – og ikke omvendt.

Elevernes behov

Beskriv behovene hos eleverne din klasse

Fællesskabet i klassen

Undersøg fællesskabet i din klasse

Teknologi på skolen

Tænk over hvilke teknologier du kan bruge

At designe en løsning.

Start med at tage afsæt i din kortlægning og brug den til at vælge fokus for løsningen. Gå derfra til at arbejde med de virkemidler, der skal imødekomme elevernes behov. Til sidst zoomer du ind på din teknologi og beskriver din løsning.

Løsningens fokus

Brug kortlægningen til at blive skarp på formålet og målgruppen for din løsning

Løsningens virkemidler

Imødekom elevernes behov med pædagogiske og teknologiske virkemidler

E n klar løsning

Afslut med at beskrive din løsning kort og præcist

At bruge din løsning.

Start med at lægge en plan for, hvordan din løsning bliver en del af læringsmiljøet, og afsæt tid til at sætte teknologien op. Brug løsningen med eleverne og hold øje med, hvordan den virker. Husk at du kan justere løsningen, så den bliver endnu bedre.

En god plan

Planlæg hvad der skal til for at din løsning kommer i spil

Opsætning af teknologi

Sæt din teknologi op, så den skaber deltagelsesmuligheder

Brug, evaluer og juster

Juster løsningen indtil den virker

Gode råd

Der er mange ting at huske, når man skal anvende teknologi til at skabe digitale, inkluderende fællesskaber. Hér er nogle gode råd til hver fase af arbejdet.

Kortlægning

  • Afsæt den tid, du har brug for. Det kan tage tid at kortlægge, hvilke behov der skal imødekommes.
  • Vær grundig i kortlægningen, det øger chancen for succes på den lange bane.
  • Involvér så mange som muligt i arbejdet med kortlægningen, så der kommer forskellige perspektiver i spil. Måske ser I noget forskelligt.

Løsning

  • Afsæt tid til arbejdet med at udvikle og afprøve digitale løsninger.
  • Husk, at det er samspillet mellem de pædagogiske og de teknologiske virkemidler, der skaber deltagelsesmuligheder.
  • Se, om det er muligt at udvikle en generisk løsning. En løsning der kan bruges igen og igen og på forskellige måder.

Ibrugtagning

  • Sørg for at I er flere, der kan støtte eleverne i brug af teknologien. Det vil gøre eleverne mere trygge, når I bruger teknologi.
  • Overvej om og hvordan teknologien kan gøres til et redskab for hele klassen.
  • Stop op løbende og diskutér, om og hvordan jeres løsning med teknologi lever op til sit formål ift. inklusion.

Kortlæg

Start med at kortlægge elevernes behov, fællesskabet i klassen og hvilke teknologier I har på skolen.

 

Kortlægning

Løs

Design en løsning ved at vælge teknologi og pædagogiske virkemidler, som du matcher til elevernes behov.

 

Løsning

Brug

Brug løsningen til at skabe deltagelsesmuligheder sammen med eleverne. Husk at evaluere og justere.

 

Ibrugtagning