Digitale, inkluderende fællesskaber er
teknologi, pædagogik og inklusion

Inkludigi inspirerer til, hvordan du kan bruge teknologi i læringsmiljøet
til at understøtte inkluderende fællesskaber på din skole.

Hvad er digitale fællesskaber?

Digitale fællesskaber handler om, hvordan du med pædagogisk brug af teknologi kan fremme inklusion ved at skabe nye deltagelsesmuligheder for alle elever i folkeskolen.

Inkludigi er en samling af viden, metoder og guides inden for inklusion, elevernes behov og pædagogisk brug af teknologi.

Hvad er Inkludigi?

Inklusion

Inklusion er et begreb med mange definitioner, og der er mange holdninger til inklusion. Inkludigi har fokus på hvordan teknologi kan være med til at skabe nye muligheder for at deltage i fællesskabet både fagligt og socialt, og vi bruger derfor denne forståelse:

Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.”

I de værktøjer, der er tilgængelige på inkludigi.dk, skelner vi derfor mellem faglig og social inklusion. Her er faglig inklusion, når eleven deltager aktivt i undervisningen, mens social inklusion er, når eleven indgår i det sociale fællesskab med de øvrige elever.

Elevernes behov

Inkludigi er udviklet med afsæt i at imødekomme elever med særlige behov. Det betyder ikke, at eleverne skal have en diagnose, eller at løsningerne kun er for de få. Mange af løsningerne kan bruges i alle klasser til gavn for alle elever. Det afhænger af, hvordan du vælger at bruge teknologien.

Elever med særlige behov er lige så forskellige som alle andre elever, men de kan i varierende grad være udfordret ift. fx opmærksomhed, hukommelse, social afkodning, impulsivitet, abstraktion, sprog og kommunikation, og de kan have diagnoser som fx autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD eller ADD.

Teknologi og pædagogik

Pædagogisk brug af teknologi rummer mange nye muligheder for deltagelse i folkeskolen. Fx kan teknologi imødekomme elevernes behov gennem virkemidler som auditiv eller visuel understøttelse, mulighed for gentagelse eller en fast struktur.

Du kan bruge mange forskellige former for teknologi til digitale, inkluderende fællesskaber. Vi opfordrer til at anvende teknologi, som allerede findes på skolen. Fx iPads, tablets, smartboards, smartphones eller laptops. Men du kan også bruge helt nye teknologier som augmented reality (AR) eller virtual reality (VR). Find inspiration til teknologi i de mange eksempler på Inkludigi.

Metoder, idéer og guides

Inkludigi er hjælp og inspiration til dig som lærer, pædagog eller ressourceperson i og omkring din skole til at bruge digitale teknologier som en del af jeres inkluderende indsats.

Et godt sted at starte er gå på opdagelse i løsningerne eller se videocases fra Inkludigi-projektet. Hvis du vil designe din egen løsning, kan du bruge designmetoden, der guider dig hele vejen. Du kan også downloade al materialet fra hjemmesiden.

 

Prøv designmetoden Hent materiale

Hvad betyder inkludigi?

Inkludigi er en sammentrækning af digitale, inkluderende fællesskaber. Og som en ekstra sløjfe, betyder inkludigi “at være inkluderet” på kunstsproget Esperanto.